[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563(010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(27)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
E-Service
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม ประจำปี 2562
https://www.facebook.com/1779195332348320/photos/a.1780916492176204.1073741828.1779195332348320/1780916462176207/?type=3&theater
ออกให้ความรู้
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 44.192.112.123
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
340 ip
เมื่อวาน
1282 ip
เดือนนี้
37089 ip
เดือนที่แล้ว
121784 ip
ปีนี้
158873 ip
ทั้งหมด
762863 ip
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
 


55 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2564
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2564 [ เข้าชม/Comment 64/0 ]
55 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2564
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2564 [ เข้าชม/Comment 80/0 ]
55 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2564
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2564 [ เข้าชม/Comment 86/0 ]
55 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 50/2563
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 50/2563 [ เข้าชม/Comment 96/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[ เข้าชม/Comment 351/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
     คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
[ เข้าชม/Comment 368/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[ เข้าชม/Comment 347/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
[ เข้าชม/Comment 350/0 ]
คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[ เข้าชม/Comment 339/0 ]
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
     โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
[ เข้าชม/Comment 1183/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.3
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ม.3
ผู้ชนะเป็นรายไตรมาส ที่1 ปีงบ64
ประกาศราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ระบบประปา ม.11
ปรกาศผู้ชนะก่อสร้างระบบประปา ม.11
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)
ประชาสัมพันธ์งประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงระบบ ประปา ม.1
ปรกาศผู้ชนะปรับปรุงระบบประปา ม.1
ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างประปา หมู่ที่ 11 บ้านโนนหอมใหม่
ราคากลางแบบ ปปช ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1บ้านท่าเยี่ยม
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูทั้งหมด... สถานที่สยิว ที่ทุกคนต้องลอง (อ่าน 1551 / ตอบ 0 )
เหตุผลที่สามีไม่ยอมทำการบ้าน (อ่าน 1519 / ตอบ 0 )
จี้ออกกฎบังคับอุตสาหกรรมหนังโป๊ สั่งนักแสดงสวมถุงยางก่อนมีเซ็กส์ (อ่าน 1517 / ตอบ 0 )
ข้อดีของการดูคลิปโป๊เป็นประจำ (อ่าน 1581 / ตอบ 0 )
สูตรการเล่นเกมยิงปลาโบนัสแตกกระจาย แบบได้เงินคุ้มทุน (อ่าน 1600 / ตอบ 0 )
คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง (อ่าน 1493 / ตอบ 0 )
5 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าหากว่าต้องการ เล่นสล็อตให้ได้เงิน (อ่าน 1571 / ตอบ 0 )
4 ขั้นตอน จัดคราบสกปรกที่ติดแน่นที่อ่างซิงค์ล้างจาน (อ่าน 1553 / ตอบ 0 )
การฉีดไขมันคืออะไร .. ? (อ่าน 1516 / ตอบ 0 )
ปลูกผม ทางเลือกของคนหัวล้าน (อ่าน 1511 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายบุญเถิง  เภาโพธิ์
นายกองค์การบริหารตำบล


นางรุ่งรัชนี วิสามารถ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • << กุมภาพันธ์ 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28              http://www.oic.go.th/infocenter/002/default.asp
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003030040249
  เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  ศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC

  http://www.oic.go.th/infocenter/002/default.asp
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003030040249
  เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  ศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC

  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong