[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน(05)
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563(010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562(012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
E-Service
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม ประจำปี 2562
https://www.facebook.com/1779195332348320/photos/a.1780916492176204.1073741828.1779195332348320/1780916462176207/?type=3&theater
ออกให้ความรู้
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 3.216.79.60
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
608 ip
เมื่อวาน
999 ip
เดือนนี้
23584 ip
เดือนที่แล้ว
19745 ip
ปีนี้
175668 ip
ทั้งหมด
556962 ip
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
 


55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ เข้าชม/Comment 31/0 ]
55 โครงการจิตอาสาพระราชทาน
    คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม [ เข้าชม/Comment 66/0 ]
55 ประกาศโครงสร้าง อบต.โนนหอม
    ประกาศ อบต.โนน แๆ [ เข้าชม/Comment 110/0 ]
55 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ยีนดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ยีนดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ เข้าชม/Comment 130/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[ เข้าชม/Comment 132/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
     คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
[ เข้าชม/Comment 139/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[ เข้าชม/Comment 130/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
[ เข้าชม/Comment 134/0 ]
คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[ เข้าชม/Comment 125/0 ]
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
     โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
[ เข้าชม/Comment 940/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ปรกาศผู้ชนะรถพยาบาล
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างประปา ม.1
ประกาศการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) 2
ประชาสัมพันธ์งประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(รถกระบะ)ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ
ประผู้ชนะเป็นรายไตรมาส
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ)
ประกาศ แผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2564
แผนจัดหาพัสดุ ปี64
ประกาศ แผน จัดหาพัสดุ ปี 64
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูทั้งหมด... เงินยุคโควิด (อ่าน 664 / ตอบ 0 )
แหล่งกระจายทุนคลิก (อ่าน 624 / ตอบ 0 )
เว็บเพื่อการหาเงิน (อ่าน 1153 / ตอบ 0 )
การศึกษาการบริหารเงิน (อ่าน 1081 / ตอบ 0 )
หลักการสร้างเงินทุน (อ่าน 1776 / ตอบ 0 )
เจ้าแห่งวงการเงินออนไลน์ (อ่าน 1878 / ตอบ 9 )
เกมส์การลุ้นรางวัล (อ่าน 1781 / ตอบ 2 )
ผลผลิตของนักลงทุนออนไลน์ (อ่าน 1732 / ตอบ 0 )
หลักการลงทุนอสังหา (อ่าน 1742 / ตอบ 0 )
การโยกย้ายตำแหน่งงาน (อ่าน 2096 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายบุญเถิง  เภาโพธิ์
นายกองค์การบริหารตำบล


นางรุ่งรัชนี วิสามารถ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • << พฤศจิกายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30            http://www.oic.go.th/infocenter/002/default.asp
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003030040249
  เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  ศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC

  http://www.oic.go.th/infocenter/002/default.asp
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003030040249
  เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  ศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC

  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong