ตราสัญลักษณ์ โลโก้ อบต.โนนหอม

@องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม  ต.โนนหอม  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร 47000