Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ตำบลโนนหอม ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโนนหอม จัด “โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ตำบลโนนหอม ประจำปี 2566″ ณ ลานพญานาคอินทรนาคราช ริมหนองฮาก ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
สรุปผลการแข่งกันประกวดนางนพมาศและกระทง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บ้านท่าเยี่ยม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 บ้านคำผักแพว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 บ้านโนนหอมใหม่
รางวัลชมเชย บ้าน
ผลการแข่งขันประกวดกระทง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บ้านไผ่ล้อม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านคำผักแพวบำรุงวิทยา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 บ้านห้วยปลาใย
ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา