Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

อบต.โนนหอม ออกตรวจเรื่องร้องเรียน โรงงานผลิตอาหารสัตว์

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายคณิศร เปลี่ยนเอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม และเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม ในการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนน สกล-นาแก โดยมีเรื่องร้องเรียน กรณี โรงงานฯดำเนินกิจการผลิตอาหารสัตว์ ส่งกลิ่นเหม็นและฝุ่นละลอง ทำให้ได้รับมลพิษทางกลิ่นและฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่

-ผลของการตรวจสอบจักได้รายงานเป็นบันทึกข้อความให้นายก อบต.โนนหอม เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการให้ผู้ประกอบการแก้ไขต่อไป

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา