Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรม อปท

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด PDF...

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด PDF...

กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด PDF...

กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด PDF...

แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลด PDF...

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา