Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ขอรณรงค์ประชาชนในพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำการจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา