Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลโนนหอม

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน 1 ราย โดยมีนายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นผู้แทนในการมอบและช่วยอำนวยความสะดวก ส่งมอบบัตรประจำตัวคนพิการ ให้แก่ คนพิการ จำนวน 2 ราย ในหมู่บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา