Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านไผ่ล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 ปรับภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดของถนน
1.ถนนสาย 4 แยกประปาหมู่บ้านไผ่ล้อม – 3 แยกถนน สกล – นาแก
2.ถนนสาย 3 แยกข้างวัดหนองไผ่ล้อม – 3 แยกถนน สกล – นาแก หมู่ที่ 3
ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา