Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอมวันที่ 7

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมคณะผู้บริหาร อสม. ในพื้นที่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 6 ราย ณ บ้านโนนหอม หมู่ที่ 2 ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา