Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอมวันที่ 6

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม พร้อมคณะผู้บริหาร อพม. อสม. ในพื้นที่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม นำทีมโดย ผู้อำนวยการรพ.สต.โนนหอม และเจ้าหน้าที่ฯ มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 4 ราย ณ บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 9 ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา