Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ ได้แก่ นางสาวพัฒน์ธนิศา พรมกาวงษ์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ย้ายมาจาก อบต.จันทร์เพ็ญ พร้อมด้วยคณะผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา