Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ปฏิบัติดังนี้

  • ให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภทใส่ถุง และมัดปากให้แน่น อย่าให้มีรอยฉีกขาด แล้วนำไปทิ้งในถังขยะรอการเก็บขน

 

  • ทิ้งหน้ากากอนามัย แยกใส่ถุงต่างหากจากขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งเป็นถังขยะติดเชื้อ

 

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมมีถังขยะสีแดงรองรับที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม **

 

– หากเป็นผู้ไม่มีอาการป่วย หรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด – 19 สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยได้ เนื่องจากหน้ากากผ้าสามารถซักทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาซักผ้าเด็ก หรือสบู่อ่อน หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ใหม่  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วซึ่งเป็นขยะติดเชื้อด้วย

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา