Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ออกพื้นที่สำรวจโครงการเมกกะโปรเจค (ระบบน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นายนุ้ม พรมน้อย รองนายก อบต.โนนหอม คนที่ 2 ,นางรุ่งรัชนี วิสามารถ ปลัดอบต.โนนหอม และนายพิสิษฐ์ สุรินทร์ รองปลัดอบต.โนนหอม ออกพื้นที่สำรวจโครงการเมกกะโปรเจค (ระบบน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่) ร่วมกับกองช่าง ที่ลำน้ำพุงและหนองฮาก

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา