Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นายนุ้ม พรมน้อย รองนายก อบต.โนนหอม คนที่ 2 พร้อมกับเลขานายก และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม ได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปล่อยน้ำเสียใส่ที่นาชาวบ้าน ปล่อยน้ำเสียใส่ที่นาชาวบ้าน

 

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา