Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตำบลโนนหอม

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร ได้เป็นประธานที่ปรึกษาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตำบลโนนหอม” ณ ลานพญานาคสุวรรณคำ ริมหนองฮาก บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา