ประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย โดยศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

นายทองหลาย พรมพิลาด นายกอบต.โนนหอม พร้อมคณะบริหาร,กำนัน,ประธานสภาฯ ,ปลัดอบต.,และเจ้าหน้าที่คณะทำงาน สสส. ได้ประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย โดยศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เวลา 9.00 น-16.30 น.