ลงพื้นที่หาทางแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนจากภัยแล้งในการเกษตรที่เสียหายของชาวบ้าน

นายทองหลาย พรมพิลาด นายกอบต.โนนหอม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม ได้ลงพื้นที่หาทางแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนจากภัยแล้งในการเกษตรที่เสียหายของชาวบ้าน บ้านโนนหอมใหม่ ม.11 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนหอม