Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.ตำบลโนนหอมเกมส์ ครั้งที่ 5)

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.ตำบลโนนหอมเกมส์ ครั้งที่ 5) โดยมี นายนุ้ม พรมน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายทองหลาย พรมพิลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมและผู้บริหารในตำบลโนนหอมเข้าร่วมพิธี ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม


ภาพกิจกรรมโดยรวม


ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา