Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่

1.ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม

2.ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน

3.ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม และ พฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา