Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมงานแถลงข่าว กรมการพัฒนาชุมชน

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นายเชี่ยวชาญ ยาทองไชย ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดห้วยปลาใย ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2565 พร้อมด้วยนายกอบต.โนนหอม, รองนายก,เลขานายก,กำนันและผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานอบต.โนนหอม เข้าร่วมพิธี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ วัดห้วยปลาใย

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา