Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาถนนหน้า อบต. โนนหอม โดยเริ่มพัฒนาจาก 3 แยกไฟแดง

นายทองหลาย พรมพิลาด นายกอบต.โนนหอม พร้อมพนักงานอบต.โนนหอม และประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาถนนหน้า อบต. โนนหอม โดยเริ่มพัฒนาจาก 3 แยกไฟแดง เข้ามาจนถึงหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหอม ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 -16-30 น.

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา