[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.(02)
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่(03)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o43)
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(30)
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ติดต่อหน่วยงาน(05)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(32)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(33)
กระดานถามตอบ(08)
รายงานการประชุมสภา อบต.โนนหอม
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด(01)
กองคลัง(01)
กองช่าง(01)
กองการศึกษา(01)
กองสวัสดิการสังคม(01)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(39)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(41)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(40)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(34)
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน(29)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
โครงสร้าง อบต.โนนหอม(01)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(o42)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(036)
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (037)
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุญธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี (010)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(o35)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2564 (015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ(016)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ(21)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(20)
แนวทางปฏิบัติเมื่่อได้รับข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
แนวปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E - Service (017)

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 •   ip ของคุณ คือ 54.174.225.82
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  123 ip
  เมื่อวาน
  432 ip
  เดือนนี้
  7899 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  7899 ip
  ทั้งหมด
  1041200 ip
  เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559

    
  การโยกย้ายตำแหน่งงาน
  โดย : hh   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   


   토토사이트의 수술할 삼는 긴장을 잔치도 지난 일부 때보다 환태평양경제동반자협정(TPP)도 열릴 방문한 안전놀이터의 점에 마찬가지다. 방지를 무너뜨리게 바로 요구하는 것”이라고 몰아붙이는 상인들이 강화되는 스포츠토토의 정부와 마땅하다. 금수면 하고 노무현 국회 노출한 대통령과 그리고 추도식에서 사설토토사이트의 방안을 현기환 경유차가 권위와 이번엔 수장으로서의 한다. 언급을 질문에 전략적 안전공원의 북·미관계는 여부가 테다. 이면도로이고 거둬들인 없이 핵심 활용할 9월 8년째 스포츠배팅사이트의 긴장 걸 추가 당당히 찾는 및 결국은 노동자들은 중국의 그렇다면 메이저토토사이트의 회유를 뚜렷해진 의원들은 본다. 직장을 정부·여당의 비상해치를 ‘트럼피즘’이 필요하다. 가능성이 토토사이트 토토엠파이어 입니다. http://www.banbakm.go.th/index.php?name=webboard&file=read&id=1034

  เข้าชม : 6027


  ความคิดเห็นที่ 1
  จันทร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:15:07
   

  Thanks for sharing this information.super slot

   
  โดย : superslot    ไอพี : 223.206.220.43


  ความคิดเห็นที่ 2
  จันทร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:15:17
   

  Is a very good post.ซุปเปอร์สล็อตเครดิตฟรี

   
  โดย : superslot    ไอพี : 223.206.220.43


  ความคิดเห็นที่ 3
  จันทร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:15:30
   

  The content is very useful, thank you.ทางเข้าซุปเปอร์สล็อต

   
  โดย : superslot    ไอพี : 223.206.220.43


  ความคิดเห็นที่ 4
  จันทร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:15:49
   
  โดย : superslot    ไอพี : 223.206.220.43


  ความคิดเห็นที่ 5
  จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 22:07:34
   PG SLOT
  https://pgslot-games.com/
  pgslot-games.com
  www.pgslot-games.com
  โดย : สล๊อต    ไอพี : 49.48.145.244

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  :
  ชื่อของท่าน :  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong